หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 


นายชนะพงษ์ กล้ากสิกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ


นายเอก หิรัญคุณากรณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
แสนตอ
 
 


นายพงศธร แปลกศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
นิติกร


นางนันทิยา อ่อนโคราช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวนฤมล ดวงตาเสือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวเจนจิรา ดวงตาเสือ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวธัญญพัฒน์ พงษ์เขตการณ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายธนดล ผาติเสนะ
นักวิชาการศึกษา