หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
     
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 38  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 45  
 
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ [ 22 ส.ค. 2554 ]  อ่าน : 165  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการอนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ [ 26 ก.ค. 2554 ]  อ่าน : 128  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) พ.ศ.2553 [ 26 ก.ค. 2554 ]  อ่าน : 173  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550 [ 26 ก.ค. 2554 ]  อ่าน : 196  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การลดหย่อนและการยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2551 [ 26 ก.ค. 2554 ]  อ่าน : 229  
 
ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2550 [ 26 ก.ค. 2554 ]  อ่าน : 1551  
 
  (1)     2