HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปางตาไว   การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒    25 มี.ค. 2562 19
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 มี.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองลานพัฒนา   ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยแสกน QR Code   25 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ไทรงาม   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศพด.ฯ   25 มี.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บึงทับแรต   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต ประจำปีงบประมาณ 2562   25 มี.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองขลุง      25 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ประชาสุขสันต์   ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง (จากบ้านนางสุข แก้วนคร ถึงบ้านนายวิชัย ชัยอินทร์) หมู่ที่ 2 บ้านลานตาบัว ตำบลประชาสุขสันต์   25 มี.ค. 2562 3
ข่าวกิจกรรม ทม.หนองปลิง   เทศบาลเมืองหนองปลิงจัดเตรียมสถานที่บริเวณหน้าบ่อน้ำและปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อสามแสน   25 มี.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บึงทับแรต   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ประจำปีงบประมาณ 2562)    25 มี.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังควง   ประกาศ เรื่อง จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 มี.ค. 2562 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1912