หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลต้นแบบด้านสังคมระดับตำบล   21 พ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทบทวนการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่อย่างยั่งยืน Social Lab”   21 พ.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังไทร   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562   21 พ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต   21 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ประชาสัมพันธ์ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปี 2562   21 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   21 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   21 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหลวง   ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการเผยแพร่่ข้อมูลต่อสาธารณะ   21 พ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล   เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.๓-0001 สายบ้านแปดอ้อม–บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร   21 พ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม ทม.หนองปลิง   มอบเงินฌาปนกิจ   21 พ.ค. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2006