หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
 
“รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยโดยใช้หลักการ 3R”  
 

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
“รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยโดยใช้หลักการ 3R” เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนลดปริมาณขยะ โดยใช้หลักการดังนี้

ลดการใช้งาน(Refuse)
-ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ วัสดุห่อหุ้มสินค้า ที่จะสร้างปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เช่น ถุงหิ้วพลาสติก กล่องโฟม หรือสิ่งที่ใช้งานได้ครั้งเดียวแล้วทิ้งซึ่งสร้างปริมาณขยะมากขึ้นและย่อยสลายได้ยาก

นำกลับมาใช้ซ้ำ(Reuse)
-การนำบรรจุภัณฑ์ หรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่กลับมาใช้ซ้ำ

นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
-อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดปริมาณขยะและมลพิษกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำของที่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่า โดยนำเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำมาใช้งานหรือขายออกสู่ตลาดได้

เพื่อสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทาง ปัญหาขยะล้นเมืองนั้นมีสาเหตุมาจากพวกเราทุกคนที่ยังขาดความเข้าใจในการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกับเรา

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 09.15 น. โดย คุณ ธัญญพัฒน์ พงษ์เขตการณ์

ผู้เข้าชม 215 ท่าน