HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคมที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ ได้ดำเนินการแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สามารถมารับบัตรได้ ระหว่างวันที่ 24-26 2561 เวลา 08.30-16.30 น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 09.23 น. โดย คุณ ธัญญพัฒน์ พงษ์เขตการณ์

ผู้เข้าชม 326 ท่าน