ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]  
อ่าน: 110
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 [ 10 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 121
 
 
     


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 518
 


 
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2561 [ 14 ส.ค. 2561 ]  
อ่าน: 426
 
  (1)     2