หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 


นางปราณี เพชรสุวรรณ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 


นายพุธ จินดา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ


นายชนะพงษ์ กล้ากสิกิจ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 
 


นายประมวล สรรพสุข
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 1


นางยุวดี คงพารา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 1


นยทรงยศ ยอดเศรณี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 2


นายสมศักดิ์ พากเพียร
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 2


นายเลาะ โพธิ์พฤกษ์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 4


นายวิชิต แสงประเสริฐ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 4


นายวิทยา ทองพันชั่ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 5


นายวันชัย ขันสิงหา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 6


นางสาวบุญเรือน สีดามี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ หมู่ 6