หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 


นายพิชัย รอดเจริญ
กำนัน
 
 


นางทัศนีย์ จันทร์แย้ม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1


นางปริศนา เจริญลาภ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่2


นายวิรัตน์ กลับเกิด
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่3


นายประทุม ดำเลิศ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4


นายศราวุฒิ โป้พันที
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7