ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 361 หมู่ 2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ 62130
  โทรศัพท์ : 055-872-100
  โทรสาร : 055-872-100
  Website : www.santo-kp.go.th
  Email : tanyapat@santo-kp.go.th
 
 
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)