หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact Us
   
 
 
 
 
 


นายสมเจต โป้พันที
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 


นางอารีย์ ทองชมภู
รองนายกองค์กาบริหารส่วนตำบลแสนตอ


นายวสุภัทร์ แขวงนคคร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
 


นางแวว การะภักดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ