ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล แสนตอ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 18 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562100,264-----------100,264
256142,09737,88963,44943,78466,89472,68258,66762,66158,64156,503130,567165,206859,040
256022,58924,00440,92842,94050,45052,57156,96554,62154,43160,11245,56249,728554,901
ยอดยกมาตั้งแต่ 9 ส.ค. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,514,205
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี